Tutorstvo na UP FHŠ

print

Na fakulteti je vzpostavljen tutorski sistem z namenom vsestranske pomoči in podpore študentom fakultete. Študentom tutorji nudijo različne informacije, ki se nanašajo na študijski proces, vsebine študijskega procesa, predvsem pa so jim v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov in nenazadnje pri čisto praktičnih nasvetih, ki se nanašajo na študijske in obštudijske dejavnosti. Tutorji so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni sodelavci ter študenti. Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FHŠ in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FHŠ.


Seznam tutorjev študentov in predavateljev na UP FHŠ

 

Oddelek

Predavatelji

Študenti

Oddelek za antropologijo in kulturne študije

doc. dr. Aleksandra Schuller

 

Oddelek za arheologijo in dediščino  

asist. mag. Neža Čebron-Lipovec – tutorka za študente dediščine na 1. stopnji

doc. dr. Zrinka Mileusnić– tutorka za študente arheologije na 1. in arheološke dediščine 2. stopnji

   

Oddelek za geografijo   

doc. dr. Valentina Brečko Grubar – tutorka za študente geografije na 2. stopnji

izr. prof. dr. Gregor Kovačič – tutor učitelj za študente geografije na 1. stopnji

izr. prof. dr. Miha Koderman – tutor učitelj za študente tujce in študente na izmenjavi (ERASMUS students)

 

Oddelek za italijanistiko  

doc. dr. Jadranka Cergol

 

Oddelek za medijske študije   

izr. prof. dr. Karmen Medica

1. stopnja: Gregor Benčina

2. stopnja: Neja Jerebičnik

Oddelek za slovenistiko  

doc. dr. Marcello Potocco

doc. dr. Jana Volk (tutorka za OPP)

1. stopnja: Jana Habjanič (jana.habjanic@hotmail.com)

2. stopnja: Tjaša Kelc (tjasa.kelc@gmail.com)

Oddelek za uporabno jezikoslovje 

dr. Martina Zajc (tutorka za OPP)

 

Oddelek za zgodovino 

doc. dr. Petra Kavrečič - tutorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Novak – študentka tutorka za Erasmus (ana.novak@gmail.com)

Jasmina Selmanović – študentka tutorka za tujce (selmanovic22@gmail.com)

 

Gradiva za tutorjetop

Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem

Priročnikitop

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za tuje študente

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami