Tutorstvo na UP FHŠ

print

Na fakulteti je vzpostavljen tutorski sistem z namenom vsestranske pomoči in podpore študentom fakultete. Študentom tutorji nudijo različne informacije, ki se nanašajo na študijski proces, vsebine študijskega procesa, predvsem pa so jim v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov in nenazadnje pri čisto praktičnih nasvetih, ki se nanašajo na študijske in obštudijske dejavnosti. Tutorji so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni sodelavci ter študenti. Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FHŠ in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FHŠ.


Seznam tutorjev študentov in predavateljev na UP FHŠ

 

Oddelek

Predavatelji

Študenti

Oddelek za antropologijo in kulturne študije

doc. dr. Aleksandra Schuller

 

Oddelek za arheologijo in dediščino  

asist. mag. Neža Čebron-Lipovec – tutorka za študente dediščine na 1. stopnji

doc. dr. Zrinka Mileusnić– tutorka za študente arheologije na 1. in arheološke dediščine 2. stopnji

  Nikita Kocjančič (FHS-tutor1@fhs.upr.si)

Oddelek za geografijo   

izr. prof. dr. Gregor Kovačič – tutor učitelj za študente geografije na 1. stopnji

doc. dr. Valentina Brečko Grubar – tutorka za študente geografije na 2. stopnji

 

 

Oddelek za italijanistiko  

doc. dr. Jadranka Cergol

1. stopnja: Laura Korelić (FHS-tutor2@fhs.upr.si)

1. stopnja Sara Vesnaver (92201034@student.upr.si)

1. stopnja: Anja Kušar (http://92201101@student.upr.si )

2. stopnja: Diana Kenda (FHS-tutor4@fhs.upr.si)

2. stopnja Erika Gelleni (erikagelleni.69@gmail.com )

Oddelek za medijske študije   

izr. prof. dr. Karmen Medica

1. stopnja: Lana Soldat ( FHS-tutor6@fhs.upr.si)

2. stopnja: Jasmina Selmanović (92212001@student.upr.si)

 

Oddelek za slovenistiko  

doc. dr. Marcello Potocco

doc. dr. Jana Volk (tutorka za OPP)

1. stopnja: Meta Stergar:  (92181036@student.upr.si)

2. stopnja: Anika Velišček: (92202007@student.upr.si)

Oddelek za uporabno jezikoslovje 

mag. David Bizjak (david.bizjak@fhs.upr.si) - tutor za študente

dr. Martina Paradiž - tutorka za OPP

Nuša Slukan (92201112@student.upr.si)

Oddelek za zgodovino 

doc. dr. Petra Kavrečič - tutorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatorji tutorjev

 

izr. prof. dr. Karmen Medica

 

Lana Soldat (92191002@student.upr.si)

 

 

 

 

 

 

 

TUTORJI ZA TUJE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTE NA IZMENJAVI

Študentke tutorke za tuje študente/ke:

Jasmina Selmanović : 92212001@student.upr.si

Anđela Nedeljković : 92191064@student.upr.si

Diana Kenda (FHS-tutor4@fhs.upr.si) - študentka tutorka za Erasmus

Profesorji/profesorice za tuje študente/ke

doc. dr. Klara Šumenjak (klara.sumenjak@fhs.upr.si) - tutorka za tuje študente

izr. prof. dr. Miha Koderman (miha.koderman@fhs.upr.si) - tutor učitelj za tuje študente in študente na izmenjavi (ERASMUS students)

Gradiva za tutorje

Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem

Priročnikitop

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za tuje študente

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami