Vpisi na programe

print

Vpisi na študijske programe 1. stopnje za študijsko leto 2021/22

 

― Študijski programi 1. stopnje ―


Dokumentacija

 


Prosta vpisna mesta 

 

 

 ŠTUDIJSKI PROGRAM

1. prijavni rok

Slovenci in tujci iz EU

3. prijavni rok

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

 Enopredmetni

 

 

 Geografija (UN)

20

1

 Italijanistika (UN)

20

1

 Komuniciranje in mediji (UN)

20

0

 Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)

30

1

 Slovenistika (UN)

10

1

 Zgodovina (UN)

20

3

 Dvopredmetni

 

 

 Dvopredmetni Arheologija (UN)

16

1

 Dvopredmetni Geografija (UN)

16

1

 Dvopredmetni Zgodovina (UN)

16

1


Prijava za vpis

Prijava za vpis je v celoti elektronska na spletnem portalu eVŠ. Možne so različne oblike oddaje prijave: s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom, z AAI računom. Vsak kandidat bo na portal eVŠ naložil tudi morebitna dodatna dokazila. Prav tako bo na portalu eVŠ z uporabniškim računom možno dostopati do sklepa o rezultatu izbirnega postopka.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem.

Sprejeti kandidati bodo prejeli povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.


1. Vpis v 1. letnik

 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

Prvi prijavni rok: od 16. februarja do 19. marca 2021
Drugi prijavni rok: od 20. do 27. avgusta 2021

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure

Pogoji za vpis za posamezni študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

 

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

  Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: 15. 2. 2021 - 21. 5. 2021
  • Drugi prijavni rok: 28. 5. 2021 - 21. 7. 2021
  • Tretji prijavni rok: 9. 8. 2021 - 3. 9. 2021

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU se lahko na študijske programe prijavijo tudi v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure.

   

  Dokumentacija

  Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez Slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic Evropske unije v razpisu za vpis.

  Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16).

  Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine za vpis v študijskem letu 2021/2022 izenačeni z državljani Slovenije in Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij.

   

  Oddaja prijave

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo najprej potrditi, v nadaljevanju pa še natisniti in lastnoročno podpisati.
  Izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili do navedenega roka posredujejo skenirano po elektronski pošti na vpis@upr.si ali po pošti na naslov:
  VPIS UP - Univerza na Primorskem
  Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija

   

  Več o rokih, prijavi, vpisu in dokazilih za tujce najdete v ROKOVNIKU.


  2. Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

  Prijavni rok: 1. do 17. september 2021

  Vpisna mesta za vpis v višji letnik so določena posebej in so navedena v razpisu. Na ta vpisna mesta se lahko prijavljajo vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno–sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

  Dokumentacija


  3. Vzporedni študij in študij diplomantov

  Prijavni rok: 1. do 17. september 2021

  Vpisna mesta v 1. letnik za vzporedni študij in diplomante so določena posebej. Število vpisnih mest za posamezni študijski program je navedeno v razpisu.

  Na ta vpisna mesta se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije.

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem. 

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Dokumentacija  Vpisi na študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2021/22top

   

   Študijski programi 2. stopnje ―

  ― Število vpisnih mest ―

  Prosta vpisna mesta 

  ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST

   

   

   

   

   

  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

  2.STOPNJE

  2021/2022

  1. LETNIK

  1. LETNIK

  1. prijavni rok

  Slovenski državljani in tujci iz EU

  2. prijavni rok

  Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

  1. prijavni rok

  kandidati za vzporedni študij

  redni

  redni

  redni

  Arheološka dediščina Sredozemlja

  20

  2

  1

  Geografija

  20

  2

  1

  dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (sodel. z UP PEF)

  20

  2

  1

  Italijanistika

  20

  2

  1

  pedagoški študijski program Italijanistika

  (sodel. z UP PEF)

  20

  2

  1

  Jezikovno posredovanje in prevajanje

  20

  1

  1

  Komuniciranje in mediji

  20

  0

  1

  Kulturni študiji in antropologija

  20

  2

  1

  pedagoški študijski program: Slovenistika

  (sodel. z UP PEF)

  20

  2

  1

  Zgodovina

  20

  2

  1

  dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (sodel. z UP PEF)

  20

  2

  1

   

   

  Klik na Vodnik po magistrskih študijskih programih

   

  Vpis v 1. letnik, vpis po merilih za prehode ali na vzporedni študij 

   

  Slovenci in tujci iz držav EU

  Prijavni roki

  1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
  * 2. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
  * 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

  *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

  1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 15. julija 2021
  * 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 2. avgusta 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
  * 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
  * 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

   *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

  Način prijave

  Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

  Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

  Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Dokumentacija

   


  Vpisi na študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2021/22top

   


   Študijski programi 3. stopnje ―

  ― Število vpisnih mest ―

  Prosta vpisna mesta 

   

  ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST

   

  DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

  3.STOPNJE

  Študijsko leto 2021/2022

  1. LETNIK

  1. prijavni rok

  Slovenski državljani in tujci iz EU

  2. prijavni rok

  Slovenci brez slov. državlj. in tujci iz držav nečlanic EU

  Izredni

  Izredni

  Antropologija

  5

  2

  Arheologija

  5

  2

  Geografija

  5

  2

  Jezik in medkulturnost

  5

  2

  Slovenistika

  5

  1

  Upravljanje kulturnih virov in arhivov

  5

  2

  Zgodovina Evrope in Sredozemlja

  5

  2

   

   

  Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

   

  Slovenci in tujci iz držav EU

  Prijavni roki

  1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
  * 2. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
  * 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

  *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

  1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 15. julija 2021
  * 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 2. avgusta 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
  * 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
  * 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

  *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

  Način prijave

  Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

  Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

  Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Dokumentacija


  Informativni dnevi za dodiplomski študijtop

  Informativni dnevi za podiplomski študijtop