Doc. dr. Helena Bažec

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: helena.bazec@fhs.upr.si

Kabinet 11

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v jezikoslovje; Leksikologija in leksikografija italijanskega jezika; Slovnica italijanskega jezika 3: Skladnja in semantika; Kontrastivna analiza; Osrednji vidiki prevajanja

2. stopnja: Strategije jezikovnega posredovanja a italijanskega jezika

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Različni nivoji kontrastivne analize med slovenskim in italijanskim jezikom; jezikoslovni pristopi k prevajanju; analiza napak v produkciji italijanskih besedil s strani govorcev slovanskih jezikov, predvsem Slovencev; negativni transfer pri prevajanju med slovenščino in italijanščino; splošno jezikoslovje (s poudarkom na semantiki členov in gramatikalizaciji).

Izbrana bibliografija

  • BAŽEC, Helena. »Najpogostejše napake pri pisnem sporočanju na poklicni maturi iz italijanščine«. Šolsko polje, letn. 27, št. 3/4 (2016), str. 201-221, 245-246.
  • BAŽEC, Helena. »Gramatikalizacija nedoločnega člena v slovenščini«. Annales, Series historia et sociologia, letn. 22, št. 2 (2012), str. 461-470.
  • BAŽEC, Helena. »En - una piccola parola con un grande potenziale«. Ricerche slavistiche, nuova serie, Vol. 10, (2012), str. 109-126.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Umestitev izpitov iz italijanščine v Skupni evropski referenčni okvir za jezike (2013-2017)