doc. dr. Ines Beguš

print

 

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: ines.begus@fhs.upr.si

Kabinet

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

ekonomska, agrarna, socialna zgodovina novega veka

Izbrana bibliografija

  • BEGUŠ, Ines. Računovodska knjiga bratovščine Sv. Roka iz Landarja: prispevek k ekonomski zgodovini Nadiških dolin v 18. stoletju. Acta Histriae, 2012, letn. 20, št. 1/2, str. 81-106.
  • BEGUŠ, Ines. Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 219 str.
  • BEGUŠ, Ines. Non-agricultural peasant activities in Early Modern Slovenia: a historiographical review. V: Rural History 2015: Conference Programme, Abstracts of all Panels and Papers: University of Girona, 7-10 September 2015. Girona: Centre de Recerca d'Història Rural, Universitat de Girona, 2015, str. 111.

Izbrani projekti

  • InterreG projekt Living Landscape (http://www.fhs.upr.si/sl/raziskovanje/mednarodni-projekti/raziskovalni-razvojni%20projekti/living-landscape).
  • Temeljni raziskovalni projekt Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje).