Doc. dr. Neva Čebron

print

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: neva.cebron@fhs.upr.si

Kabinet 10

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Angleščina – moderni jezik; Osnovni vidiki prevajanja; Angleščina – strokovni jeziki; Angleščina kot svetovni jezik; Medkulturno posredovanje v angleščini; Medkulturno sporazumevanje v poslovni angleščini.

2. stopnja: Prevajanje poslovnih besedil; Računalniška podpora pri prevajanju

3. stopnja: Medkulturno sporazumevanje v tujem jeziku

Raziskovalna področja


Kontrastivno raziskovanje semantičnih in pragmatičnih vsebin po korpusni metodi, kognitivna lingvistika, teorija prevajanja in pragmatika medkulturnega sporazumevanja, posebej didaktično uvajanje teh tem pri pouku tujih jezikov, predvsem angleškega jezika in skozi različne zvrsti strokovnih jezikov
 

Izbrana bibliografija

  • An Investigation into Intercultural Communication Issues in High School Curricula in Italy, Slovenia and Turkey, Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. Issue 1, Vol. 1/2014. 10.14706/JFLTAL141112
  • Intercultural awareness across the curriculum: approaches to promoting intercultural communicative competence within the PERMIT project. In: ČEBRON, Neva (Ed.). Intercultural communicative competence across the high school curriculum : case studies drawing on insights gained from the Permit project. Koper: University of Primorska, Science and Research Center, Annales University Press, 2012, p. 101-120, tabele.
  • Medkulturno sporazumevanje v "lingvi franki". In: SEDMAK, Mateja (Ed.), ŽENKO, Ernest (Ed.). Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010, p. 183-199. Medkulturno sporazumevanje kot kritičen pogled na lastno kulturno identiteto. In: TAŠNER, Veronika (Ed.), et al. Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, p. 19-28.
  • What kind of ESP should we teach?. In: VUČO, Julijana (Ed.), IGNJAČEVIĆ, Anđelka (Ed.), MIRIĆ, Milica (Ed.). Jezik struke : teorija i praksa : zbornik radova. Beograd: Univerzitet, 2009, str. 368-381.
  • IEREST : intercultural education resources for Erasmus students and their teachers. Koper: Annales University Press, 2015. 126 str., ilustr. 1 USB ključ. ISBN 978-961-6964-44-9.
>> COBISS

Izbrani projekti

  • CCBC, Labicum, PERMIT, IEREST, LSP-Her, UP in svet