Doc. dr. Neža Čebron Lipovec

print

 

Docentka, znastvena sodelavka

e-naslov: neza.cl@fhs.upr.si

Kabinet 34

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Arhitekturna zgodovina, Metodologija raziskovanja dediščine, Uvod v študije umetnostne dediščine, Evropska umetnostna dediščina srednjega veka, Zgodovina 19. stoletja

2. stopnja: Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Praktikum dediščine, Zgodovina okolja in krajine

3. stopnja:

Raziskovalna področja

arhitekturna zgodovina, konservatorstvo, dediščinske študije

Izbrana bibliografija

  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. Post-war urbanism along the contested border : some observations on Koper/Capodistria and Trieste/Trst. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 199-220, ilustr., doi: 10.3986/dd.v0i49.7261. [COBISS.SI-ID 1541090756]
  • HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Heroes we love?: monuments to the National liberation movement in Istria between memories, care, and collective silence. Studia ethnologica Croatica, ISSN 1330-3627, 2017, vol. 29, str. 45-71, ilustr., doi: 10.17234/SEC.29.2. [COBISS.SI-ID 1540022980]
  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. "I'm telling the story of the town" : places in a contested space. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ur.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015, str. 189-207. [COBISS.SI-ID 1538294212]
  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 1, str. 211-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 2248147]
  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. Nečimrni pozni funkcionalizem ali/in iskanje sprave po kataklizmi? : Mihevc in Koper = Vain late functionalism and/or search for reconciliation after the cataclism? : Mihevc and Koper. V: KRALJ-PAVLOVEC, Jasna (ur.), et al. Edo Mihevc. V Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo. 2011, str. 89-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 2053331]

Izbrani projekti

Sodeluje v številnih mednarodnih projektih (Mitski park, Interreg SLO-CRO; Heroes we love, AS – Arheologija za vse, Roof of Rock, Expo AUS, Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP, MACC Modern Art Conservation Centre, Shared Culture) kot tudi v nacionalnih (Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje); Analize materialne kulture primorskih mest - preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih in urbanističnih razvojnih procesov) in lokalnih projektih (InterKulTurIstra). Ob pedagoškem in raziskovalnem delu na UP FHŠ, je zaposlena tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v Službi za razvoj, na projektu REFREsh..