Doc. dr. Lev Centrih

print

  


Docent, znanstveni sodelavec

e-naslov: lev.centrih@fhs.upr.si

Kabinet 33

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja, Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja;

2. stopnja: Sodobna zgodovina – izbrane vsebine, Ideologije 20. stoletja

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Socialna zgodovina, zgodovina političnih institucij, sociologija kulture, zgodovina družbenih gibanj 19. in 20. stoletja, zgodovina komunizma, socializma, fašizma in političnega katolicizma, agrarno vprašanje, migracije, teorija ideologije.

Izbrana bibliografija

  • CENTRIH, Lev. Dolgo 20. stoletje kmečkih vojn: družbeni pretresi in zgodovina agrarnega vprašanja : [spremna beseda]. V: WOLF, Eric R. Kmečke vojne 20. stoletja, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf. 2011, str. 381-406.
  • Lev. The road to collapse: the demise of the League of Communists of Yugoslavia, (Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, št. 2). Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2014.
  • CENTRIH, Lev. Kmečki upor 1515 v zgodovini modernih protisistemskih gibanj. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej. 2017, str. 258-268.
  • CENTRIH, Lev. O diktaturi proletariata včeraj in danes. V: LENIN, Vladimir Il´ič. Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis. 2017, str. 187-222.
  • CENTRIH, Lev. The Rog autonomous factory: a conflict between post-socialist self-management and public-private partnership. Lex localis: revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], Apr. 2018, let. 16, št. 2, str. 379-394.

Izbrani projekti

  • J6 – 8250 (B), Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro – Ogrske do samostojne Slovenije, vodja: red. prof. dr. Aleksej Kalc;
  • P6 – 0278, Raziskave kulturnih formacij, vodja: red. prof. dr. Polona Tratnik