Doc. dr. Jadranka Cergol

print

 

   Docentka, znanstvena sodelavka

   e-naslov: jadranka.cergol@fhs.upr.si

    Kabinet 11

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:Latinski jezik, Besediloslovje, Sociolingvistika, Ustno in pisno sporočanje

2. stopnja: Tehnike ustnega posredovanja, Grški jezik za politologe

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Etnografija v latinski literaturi, Publij Vergilij Maro, Etruščani v latinski literaturi.

Grški jezik in filozofija.

Literarna produkcija Slovencev v Italiji, manjšinska literatura.

Medkulturnost v literaturi.

Izbrana bibliografija

  • CERGOL, Jadranka. Med mero in misterijem: antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012.
  • CERGOL, Jadranka: Etruschi e Troiani nell'Eneide di Virgilio : due popoli con lo stesso patrimonio di valori. Atene e Roma, ISSN 0004-6493, 2016, nuova serie seconda, X, fasc. 1/2, str. 35-60.
  • CERGOL, Jadranka. »Narečna literatura kot značilnost »manjšinske« literature?«. Jezik in slovstvo 61/2, str.  (2016), str. 49–57.
  • CERGOL, Jadranka. »Etnična identiteta v Avgustejskem času: primer Propercija.« Keria 12/2 (2011), str. 57–69.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • EDUKA - Vzgajati k različnosti / Educare alla diversità (čezmejni projekt INTERREG Slovenija-Italijan • 2011–2015)