Doc. dr. Jurij Hadalin

print

  Docent, znanstveni sodelavec

  e-naslov: jurij.hadalin@fhs.upr.si

  Kabinet 22

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja, Balkan med visokim srednjim vekom in prvo svetovno vojno

2. stopnja: Ideologije 20. stoletja, Balkan med visokim srednjim vekom in prvo svetovno vojno

3. stopnja: Ideologije 20. stoletja, Druga svetovna vojna - globalne, nacionalne in regionalne dimenzije

Raziskovalna področja

novejša zgodovina, politična zgodovina

Izbrana bibliografija

  • HADALIN, Jurij. Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo: Izvenparlamentarne politične stranke na Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2017, letn. 57, št. 1, str. 204-224
  • HADALIN, Jurij. Kandidate za nakup vozila obveščamo, da zopet sprejemamo dinarska vplačila: nakup avtomobila v socialističnih časih. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2016, letn. 52, št. 9, str. 78-87, ilustr.
  • HADALIN, Jurij. Unwanted heritage?: historiographic discourse about (second) Yugoslavia. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2016, letn. 56, št. 3, str. 11-21.
  • HADALIN, Jurij. Široka ponudba "proizvodov s posebnim namenom" : pota jugoslovanske trgovine z orožjem in nekaj sumljivih zgodbic v zvezi z njo. V: STUDEN, Andrej (ur.), BATAGELJ, Borut (ur.). Zgodovina korupcije in žalitev visokih političnih osebnosti, (Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498, 20(2013), 2). Celje: Zgodovinsko društvo Celje. 2013, leto 20, št. 2, str. 28-40, ilustr.
  • HADALIN, Jurij. Odnos varnostno-obveščevalnih služb do albanske manjšine v Jugoslaviji po izbruhu demonstracij na Kosovu leta 1981. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2011, letn. 51, št. 1, str. 313-328.
  • HADALIN, Jurij. The civil repressive apparatus of the second Yugoslavia and its perception among the Slovenian public. V: PEROVŠEK, Jurij (ur.), GODEŠA, Bojan (ur.). Between the House of Habsburg and Tito : a look at the Slovenian past 1861-1980, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 14). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History. 2016, str. 231-248.

Izbrani projekti

  • J6-9588 (B) Temeljne usmeritve komunistične partije v Sloveniji v izrazitem boljševiškem obdobju (Od obnove partije do Kominforma), vodja: dr. Boris Mlakar (2007-2009)
  • J6-3634 (A) Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945-1991), vodja dr. Zdenko Čepič (2010-2013)