Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

print

 

Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

e-naslov: katja.hrobat@fhs.upr.si

Kabinet št. 41

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Regionalne etnografije: Evropa, Čas in prostor v starih civilizacijah, Izbrana poglavja iz etnologije / Zgodovina tradicionalne ljudske kulture, Metodologija raziskovanja dediščine, Med arheologijo in etnologijo, Etnologija verovanj / Verovanjske prakse,.

2. stopnja: Etnologija Evrope / Konstrukcija spominov in identitet, Zgodovinska antropologija, Zgodovina prebivalstva in migracij, Migracije, globalizacija in transkulturnost, Antropologija religije, Zgodovinska antropologija rituala / Antropologija rituala, Nesnovna dediščina, Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine.

3. stopnja: Med virom in interpretacijo, Antropologija prostora in časa, Skupni doktorski seminar

Raziskovalna področja

antropologija spomina, dediščina, premiki prebivalstva, antropologija prostora, časa, mitologija, folklora
 

Izbrana bibliografija

  • HROBAT VIRLOGET, Katja, POLJAK ISTENIČ, Saša, ČEBRON LIPOVEC, Neža, HABINC, Mateja. Abandoned spaces, mute memories : on marginalized inhabitants in the urban centres of Slovenia. Glasnik Etnografskog instituta 2016, 64, [sv.] 1, str. 77-90. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja. Breme preteklosti : spomini na sobivanje in migracije v slovenski Istri po drugi svetovni vojni. Acta Histriae 2015, letn. 23, št. 3, str. 531-554. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), GOUSSEFF, Catherine (urednik), CORNI, Gustavo (urednik). At home but foreigners: population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. 229
  • HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KAVREČIČ, Petra (ur.). Nesnovna krajina Krasa. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja. Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije (Arrs, Projekt J6-8250, 1.5.2017―30.4.2020, vodja izr. prof. dr. Aleksej Kalc)
  • Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe (Creative Europe 2014−20, 2015‒17; partnerski vodja, vodja Umetnostna Galerija Maribor).
  • Breme preteklosti. Sobivanje prebivalstva na Obali v luči formiranja povojne Jugoslavije (ARRS, Projekt Z6-4317(A),1.8.2012―31.7.2014, vodja podoktorskega projekta)