Red. prof. dr. Aleksej Kalc

print

 

Redni profesor, znanstveni svetnik

e-naslov: aleksej.kalc@fhs.upr.si

Kabinet 22

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

zgodovina prebivalstva in migracij, urbana zgodovina, socialna in politična zgodovina

Izbrana bibliografija

Izvirni znanstveni članki in poglavja

  • KALC, Aleksej. Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2016, [Št.] 44, str. 111-123.
  • KALC, Aleksej. "In this way we can feel closer" : audio letters between Australia and Trieste/Trst. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 1, str. 201-220.
  • KALC, Aleksej. Migration movements in Goriška in the time of Aleksandrinke. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers' migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress, cop. 2015, str. 49-71.
  • KALC, Aleksej. Immigration policy in eighteenth-century Trieste. V: MUNCK, Bert De, WINTER, Anne (ur.). Gated communities?Regulating migration in early modern cities. Farnham: Ashgate, 2012, str. 117–134.

Znanstvene monografije

  • KALC, Aleksej (ur.). Prvi moderni popis stanovništva u Istri – Il primo censimento demografico moderno in Istria – Prvi moderni popis prebivalstva v Istri, Koper, Pula: Histria Editiones, 2012.
  • ŽERJAL, Drago, KALC, Aleksej. Il dovere della memoria: una testimonianza sull'antifascismo sloveno nella Venezia Giulia. Gorizia: Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini", Fondazione, Sklad Dorče Sardoč, 2011.
  • KALC, Aleksej. Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju : priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb. Koper: Založba Annales, 2008.

>> COBISS

Izbrani projekti