Doc. dr. Petra Kavrečič

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: petra.kavrecic@fhs.upr.si

Kabinet 22

ŽIVLJENJEPIS>>>

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Izbrana poglavja iz etnologije, Zgodovina Istre in Primorske, Zgodovina vsakdanjega življenja, Pregledna zgodovina neevropskih dežel, Zgodovina slovansko-romanske meje.

2. stopnja: Postkolonialne teorije in socialne politike, Zgodovina turizma, Ustna zgodovina, Zgodovina spolov, Zgodovina manjšin.

3. stopnja: Ustna zgodovina; Zgodovina spolov; Zgodovina manjšin

Raziskovalna področja

zgodovina turizma, novejša zgodovina, etnologija

Izbrana bibliografija

Izbor bibliografije

Izvirni znanstveni članek

  • KAVREČIČ, Petra. Turistični razvoj jame Vilenica in Škocjanskih jam po poročanju planinskih društev in vodnikov v drugi polovici 19. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 547-560, ilustr. [COBISS.SI-ID1538002116]
  • KAVREČIČ, Petra, KODERMAN, Miha. Slovenski izseljenci in turistični obisk Dravske banovine s posebnim poudarkom na poročanju Izseljeniškega vestnika. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 1, str. 77-94, ilustr. http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n24-1/kavrecic-koderman.pdf. [COBISS.SI-ID 1536651460]
  • KAVREČIČ, Petra. Pričevalci preteklosti : avanturisti in drugi popotniki na Krasu in v Istri pred modernim turizmom. Acta Histriae, ISSN 1318-0185, 2011, letn. 19, št. 4, str. 683-702, ilustr. [COBISS.SI-ID 2143443]

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  • HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. Mitska krajina Gropade v okviru ustnega izročila na Krasu in širše. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str. 69-84. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-42-8/index.html. [COBISS.SI-ID 1537604036]
  • KAVREČIČ, Petra. Visiting the Karst underground. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), et al. Stone narratives : heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str. 65-76, 131, 134-135, 138-139. [COBISS.SI-ID 1537964996]
  • KAVREČIČ, Petra. Vom Kurort zum Ferienparadies : Grado und Portorose/Portorož. V: RAPP, Christian (ur.). Österreihische Riviera : Wien entdeckt das Meer : [14. November 2013 bis 30. März 2014], (Sonderausstellung des Wien Museums, 393). Wien: Museum: Czernin Verlag, cop. 2013, str. 148-159, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536088772]

Znanstvena monografija

  • KAVREČIČ, Petra. Turizem v Avstrijskem primorju : zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819-1914), (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 5). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. ISBN 978-961-6963-63-3. ISBN 978-961-6963-64-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-63-3.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-64-0/index.html. [COBISS.SI-ID 282034176]

>> COBISS

Izbrani projekti

Living Landscape, Heritage Live, IKE-Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje) (vodja prof. dr. Aleksander Panjek)