Izr. prof. dr. Miha Koderman

print

 

Izredni profesor, višnji znanstveni sodelavec

e-naslov: miha.koderman@fhs.upr.si

Kabinet 30

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v družbeno geografijo, Ekonomska in socialna geografija, Regionalna geografija sveta, Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope, Terenski seminar Srednja in Zahodna Evropa, Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

2. stopnja: Planiranje v prometu in turizmu, Sodobni geografski procesi v Sredozemlju

3. stopnja: /

Raziskovalna področja


Družbena geografija, ekonomska geografija, geografija turizma, migracije, slovensko izseljenstvo na območju Avstralije in ZDA
 

Izbrana bibliografija

  • KODERMAN, Miha, GOSAR, Anton. Cross Cultural Aspects of International Guidebooks : Asian Tourists in South Central Europe. V: PEARCE, Philip L. (ur.), WU, Mao-Ying (ur.). The world meets Asian tourists, (Bridging tourism theory and practice, ISSN 2042-1443, vol. 7). 1st ed. Bingley: Emerald. 2017, str. 199-212.
  • KODERMAN, Miha. "Nazaj v domači kraj" : prostorske in turistične razsežnosti obiskovanja Slovenije s strani slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Avstralije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015.
  • KODERMAN, Miha, PULSIPHER, Lydia M. Social and spatial aspects of roots tourism in Slovenia : the case of the Slovene-American diaspora. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. 2012, 35, str. 163-175.
  • KODERMAN, Miha. Selected characteristics of roots tourism in Slovenia. Tourism : an interdisciplinary journal, 2012, vol. 60, no. 4, str. 385-396.
>> COBISS
 

Izbrani projekti

  • SHOW - Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013)
  • ViTo - Integrated Urban Development of the Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (Program South East Europe programme 2007-2013)