Doc. dr. Mihael Kosi

print

 

Docent, višji znanstveni sodelavec

e-naslov: kosi@zrc-sazu.si

Kabinet 22

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

srednjeveška zgodovina, zgodovina prometa, zgodovina mest, zgodovina križarskih vojn in viteških redov, historična geografija

Izbrana bibliografija

 

Izbrani projekti

  • 2004 do 2007 temeljni raziskovalni projekt »Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi fevdalizma« (vodja);
  • 2011–2015 temeljni raziskovalni projekt »Slovenski toponimi v času in prostoru – historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja« (vodja).
  • 2011–2014 temeljni raziskovalni projekt »Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih«