Izr. prof. dr. Gregor Kovačič

print

 

 

Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

e-naslov: gregor.kovacic@fhs.upr.si

Kabinet 31

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Metodologija geografskega raziskovanja; Metodologija geografskega raziskovanja 1; Splošna geografija Slovenije; Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS; Geomorfologija in klimatogeografija; Terenski seminar Jugovzhodna Evropa; Regionalna geografija Slovenije; Uporabna geografija v regionalnem razvoju

2. stopnja: Terenski/raziskovalni praktikum; Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

3. stopnja: Teorija in metodologija geografije; Okoljske spremembe in naravne nesreče; Planiranje in trajnostni razvoj

Raziskovalna področja

kraška hidrologija; geomorfologija krasa; ranljivost krasa, geografski vidiki trajnostnega razvoja, hidrogeografija

 

Izbrana bibliografija

 • KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf), BREČKO GRUBAR, Valentina. Knowledge of sustainable development among geography students in Slovenia. Acta geographica Slovenica, 2016, 56, št. 1, str. 101-119, doi: 10.3986/AGS.1633.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Analysis of human induced changes in a karst landscape : the filling of dolines in the Kras plateau, Slovenia. Science of the total environment, 2013, vol. 447, 1 March, str. 143-151, doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.002.
 • RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Vulnerability and protection aspects of some Dinaric karst aquifers : a synthesis. Environmental earth sciences, 2015, vol. 74, iss. 1, str. 129-141, doi: 10.1007/s12665-014-3945-7.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. A review of the potential and actual sources of pollution to groundwater in selected karst areas in Slovenia. Natural hazards and earth system sciences, 2005, vol. 5, no. 2, str. 225-233.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 2010, letn. 23, št. 1/3, str. 89-100.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Characterization of selected karst springs in Slovenia by means of a time series analysis. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst without boundaries, (Selected papers on hydrogeology, 23). Leiden: CRC, Taylor & Francis Group, 2016, str. 131-154.
 • MARÍN, Ana Isabel, RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, PETRIČ, Metka. Application of methods for resource and source vulnerability mapping in the Orehek karst aquifer, SW Slovenia. V: MUDRY, Jacques (ur.). H2Karst research in limestone hydrogeology, (Environmental earth sciences). Cham [etc.]: Springer, 2014, str. 139-150.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Validation of vulnerability assessment using time series analysis : the case of the Korentan spring, SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, vol. 1). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 415-424.

>> COBISS

Izbrani projekti

 • Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (ARRS 2017-2020)
 • Povečanje učinkovitosti in aplikativnosti preučevanja naravnih nesreč s sodobnimi metodami (ARRS 2011-2014)
 • Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (ARRS program 2009-2019)