Prof. dr. Krištof Jacek Kozak

print

 

Redni profesor, znanstveni svetnik

e-naslov: kjkozak@fhs.upr.si 

Kabinet 13

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Slovenska književnost 2: od romantike in novo romantiko; Svetovna književnost od renesanse do sodobnosti; Temelji študija književnosti; Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

2. stopnja: Sodobne paradigme v slovenski literaturi; Idejni tokovi sodobne književnosti; Jezik in književnost v medkulturnem položaju; Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru; Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja

3. stopnja: Metodologija in epistemologija literarnozgodovinskih raziskav

Raziskovalna področja

 

Sodobna svetovna in slovenska drama(tika), tragedija v sodobnem gledališču, kulturi in družbi, filozofija in teorija književnosti, teorija tragedije, popotna literatura, vprašanja identitete in medkulturnosti v književnosti, književnost in politika itd.
 

Izbrana bibliografija

● Contemporary Tragedy: the Tragic Subject in B.-M. Koltès, S. Pollock and D. Greig, (Bibliothèque de Littérature générale et comparée, 130). Paris: Honoré Champion, 2015, 238. ISBN 978-2-7453-2706-2.

● Tragedy as the ethical pointer of the contemporary world. In: Henriques, Bruno M., Camões, José, Almeida, Maria João, eds. Théâtre : esthétique et pouvoir. Vol. 2, XXe et XXIe siècles. Paris: Éditions Le Manuscrit, 2016, 397-416.

● Medkulturnost v luči literarne vede. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2016, ročník 19, číslo 1, str. 7-16.

● "Pod egido ruskega orla" ali orientalistični izleti A. Aškerca. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2011, letn. 34, št. 3, 153-172.

● O utopiji in sreči ali zakaj ju človek (še) vedno išče?. In: PAGON, Neda, PAGON, Saša, BORAK, Neven, Hg. Utopije - še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2015, 163-179, 510.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave
  • Sredozemlje in Slovenija