Prof. dr. Žarko Lazarević

print

 

Redni profesor, znanstveni svetnik

e-naslov: zarko.lazarevic@guest.arnes.si

Kabinet 22

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Zgodovina 20. stoletja; Svetovne vojne in evropska družba v 20. stoletju

2. stopnja: Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

3. stopnja: Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?; Ideologije 20. stoletja; Zgodovina evropskih integracij

Raziskovalna področja

ekonomska in socialna zgodovina, sodobna zgodovina

Izbrana bibliografija

  • LAZAREVIĆ, Žarko. The replacement of economic elites in Slovenia after world war II., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2010, Nr. 2, 147-162);
  • LAZAREVIĆ, Žarko. Slovenian Banks during the Great Depression, in: Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective : Fourth Conference of Southeast Europe Monetary History Network (Beograd 2010, 1-16);
  • LAZAREVIĆ, Žarko. Cooperative models, practices, and meanings : tools for coping with personal and social risks, in Megatrend rev., 2011, vol. 8, no. 2, 233-258;
  • LAZAREVIĆ, Žarko. Backgrounds and concepts of economic sanctioning in Slovenia during the 20th century. In: KOSTER, Margo de (ed.).Justice in wartime and revolutions : Europe, 1795-1950 : Europe, 1795-1950. Bruxelles = Brussels = Brussel: Algemeen Rijkarchief: = Archives générales du Royume, 2012, 239-256.
  • LAZAREVIĆ, Žarko. Comparative banking performance in Eastern Europe in the interwar period. In: Etudes Balcaniques 2015, Vol. 51, Nr. 3, 150-177.
  • Spremembe in zamišljanja: Gospodarsko zgodovinske refleksije, Ljubljana, 2015.

 >> COBISS

Izbrani projekti

  • J5-7167 Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva, 1.1.2016―31.12.2018
  • J6-6831 Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje), 1.7.2014―30.6.2017
  • J6-4017 Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, 1.7.2011―30.6.2014
  • V5-0259 Premoženjski in civilno-pravni položaj slovenskih Judov v 20. stoletju, 1.10.2006―30.9.2008