Izr. prof. dr. Karmen Medica

print

Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

e-naslov: karmen.medica@fhs.upr.si

Kabinet 20

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Mediji in manjšine, Mediji in nova družbena gibanja

2. stopnja: Migracije in mediji, Mediji in gledališče, Avdiovizualni praktikum

3. stopnja:

Raziskovalna področja

mediji in migracije, nova družbena gibanja, manjšine, evropski integracijski procesi, multikulturalizem, regionalizem in obmejnost

Izbrana bibliografija

  • Medica, Karmen (ur.), Lukič, Goran (ur.): Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, Annales, Koper, 2010.
  • Medica, Karmen, Lukič, Goran: Migrantski circulus vitiosus : delovne in življenjske razmere migrantov v Sloveniji, Annales, Koper, 2011.
  • Medica, Karmen. Migracije in nova družbena gibanja: trendovski upori ali vizija drugačnega sveta. Monitor ISH. 2012, vol. 14, no. 1.
  • Medica, Karmen. Contested circularity and integration in contemporary migration processes. V: Pajnik, M. , Anthias, F. (ur.). Work and the challenges of belonging : migrants in globalizing economies. Newcastle uponTyne: Cambridge Scholars Publishing. 2014.
  • Medica, Karmen. Regional Identity and the Nation States: Istrian Identity–Between the "Centre" and the "Periphery". V: HRISTOV, Petko (ur.), et al. Contextualizing Changes : Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia: Paradigma. 2015

Izbrani projekti

  • Perspektive medijev etničnih skupin/manjšin z območja bivše Jugoslavije v Sloveniji, 2004-2007 (temeljni projekt)
  • Nedokumentirane migracije in nove obmejnosti, na primeru slovensko-italijanske in slovensko hrvaške državne meje, 2004-2006 (aplikativni projekt)
  • 'Poklicali smo delovno silo, prišli pa so ljudje'. Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev vSloveniji, 2008-2011 (temeljni projekt)