Doc. dr. Zrinka Mileusnić

print

Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Kabinet 34

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Arheologija zgodnjega srednjega veka, Arheologija srednjega in novega veka, Kulture vzhodnega Sredozemlja, Arheologija in javnost, Arheološka dediščina Slovenije

2. stopnja: Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja, Arheologija zgodnjega srednjega veka JV Evrope, Dediščina v muzejih in muzeologija, Kulturni spomeniki Slovenije

3. stopnja: Slovanska arheologija, Arheologija srednjega veka, Srednjeveška arheologija Balkana, Arheologija Serenissime

Raziskovalna področja

srednjeveška in posrednjeveška arheologija in zgodovinopisje, arheologija in promocija dediščine.

Izbrana bibliografija

COBISS

 • MILEUSNIĆ, Zrinka, BIKIĆ, Vesna. Research potential of Skopje fortress for Ottoman archaeology. Folia Archaeologica Balkanica, 2018, vol. 4, str. 533-547. 
 • MILEUSNIĆ, Zrinka. Prispevek k poznavanju lončarskih delavnic v Kopru. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2008, letn. 18, št. 2, str. 463-470.
 • MILEUSNIĆ, Zrinka, JOVANOVIĆ, Alenka, KARO, Špela (ur.). Čateški grič, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 78). Elektronska izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018.
 • MILEUSNIĆ, Zrinka. Hiša Manzioli v Izoli, (Zbirka Annales Mediterranei, Archaeologia urbana, 2). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2011.
 • GUŠTIN, Mitja (avtor, fotograf), BIKIĆ, Vesna (avtor, fotograf), MILEUSNIĆ, Zrinka (avtor, fotograf). Ottoman times : the story of Stari Bar, Montenegro = Osmanska vremena : priča o Starom Baru, Crna Gora, (Annales Mediterranea). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2008.

Izbrani projekti

 

 • Ancient traps of the Adriatic Sea/Antične pasti Jadranskega morja; mednarodni projekt, vodja
 • AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv; mednarodni projekt, sodelavka
 • Dediščina Serenissime; mednarodni projekt, sodelavka
 • Varovanje kulturne dediščine v izrednih razmerah           (M4-0228) – nacionalni raziskovalni projekt, sodelavka
 • Analize materialne kulture primorskih mest - preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih in urbanističnih razvojnih procesov (J6-3619) – nacionalni raziskovalni projekt, sodelavka
 • Grobišče Župna cerkev v Kranju (J6-4057) – nacionalni raziskovalni projekt, sodelavka