Doc. dr. Janez Nared

print

 

Docent, višji znanstveni sodelavec

e-naslov: janez.nared@zrc-sazu.si

Kabinet 30

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:  Regionalno planiranje

2. stopnja:  Geografski planerski praktikum

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Regionalni razvoj, regionalno planiranje, prostorsko planiranje, ekonomska geografija, upravljanje območij, participativno planiranje

Izbrana bibliografija

NARED, Janez. Local self-government reforms in Slovenia : discourse on centrality and peripherality. V: PELC, Stanko (ur.), KODERMAN, Miha (ur.). Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization : insights to marginality from perspective of sustainability and development, (Perspectives on geographical marginality, vol. 3). Cham: Springer. cop. 2018, str. 243-256, doi: 10.1007/978-3-319-59002-8_17.

RUS, Petra (avtor, kartograf), NARED, Janez, BOJNEC, Štefan. Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana Urban Region. Acta geographica Slovenica, 2018, 58, št. 2, str. 47-61, doi: 10.3986/AGS.4830.

NARED, Janez, BOLE, David, BREG VALJAVEC, Mateja, CIGLIČ, Rok (avtor, kartograf), GOLUŽA, Maruša, KOZINA, Jani, RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika, REPOLUSK, Peter, RUS, Petra, TIRAN, Jernej, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. Central settlements in Slovenia in 2016 = Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 2017, 57, št. 2, str. 7-32, https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4606/4720, doi: 10.3986/AGS.4606.

NARED, Janez (avtor, fotograf), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika, CREMER-SCHULTE, Dominik, BROZZI, Riccardo, CORTINES GARCIA, Felipe. Achieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica, 2015, 55, št. 2, str. 363-373, http://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1631/1980, doi: 10.3986/AGS.1631.

NARED, Janez, ERHARTIČ, Bojan (avtor, fotograf), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika. Including development topics in a cultural heritage management plan : mercury heritage in Idrija. Acta geographica Slovenica, 2013, 53, št. 2, str. 393-402,  http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53404.pdf, doi: 10.3986/AGS53404.

URBANC, Mimi, NARED, Janez, BOLE, David. Idrija : a local player on the global market. V: HÄYRYNEN, Simo (ur.), TURUNEN, Risto (ur.), NYMAN, Jopi (ur.). Locality, memory, reconstruction : the cultural challenges and possibilities of former single-industry communities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2012, str. 101-122.

>>COBISS

Izbrani projekti

SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah (Interreg Europe 2016-2021)

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (ARRS 2016-2018)

BRIGHT FUTURE: Svetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi (ARRS 2017-2020)

Geografija Slovenije (ARRS program 2004-2020)