Prof. dr. Aleksander Panjek

print

 

redni profesor, znanstveni svetnik

e-naslov: aleksander.panjek@fhs.upr.si

Kabinet 41

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

ekonomska in socialna zgodovina, zgodovina novega veka

Izbrana bibliografija

Izvirni znanstveni članek

  • PANJEK, Aleksander. Pravda o spornem hramu : običaj ustne kupoprodaje nepremičnin med kmeti na Krasu (Tomaj, 1619-1620). Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2016, letn. 70, št. 3/4, str. 290-312. [COBISS.SI-ID 1538983876]
  • PANJEK, Aleksander. Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku : začarana risba iz arhiva. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 475-494, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538035652]
  • PANJEK, Aleksander. Integrated peasant economy in early modern Slovenia : the institutional framework and the concept. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Des manufactures aux fabriques : les transformations industrielles, XVIIIe-XXe siècles = Von der Manufaktur zur Fabrik : Industrieller Wandel, 18.-20. Jahrhundert, (Histoire des Alpes, ISSN 1660-8070, 2015, 20). Zürich: Chronos, cop. 2015, str. 187-207, 226-227. [COBISS.SI-ID 1538076356]
  • PANJEK, Aleksander. Not demense but money : lord and peasant economies in early modern western Slovenia. Agricultural history review, ISSN 0002-1490, 2011, vol. 59, part 2, str. 293-311, zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2184147]

Znanstvena monografija

  • PANJEK, Aleksander. Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor : gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-19-7. [COBISS.SI-ID 279209472]
  • PANJEK, Aleksander. Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605, (Presojanja - zgodovinopisne razprave, 2), (Zbirka Iz domačega panja). 2. dopolnjena izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2016. ISBN 978-961-6984-39-3. ISBN 978-961-6984-40-9. http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-40-9/index.html. [COBISS.SI-ID 286892544]
  • PANJEK, Aleksander. Kulturna krajina in okolje Krasa : o rabi naravnih virov v novem veku : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 154 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6963-37-4. [COBISS.SI-ID 279200256] http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-36-7/index.html
  • PANJEK, Aleksander. Tržaška obnova : ekonomske in migracijske politike na Svobodnem tržaškem ozemlju, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 170 str., ilutr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-31-4. [COBISS.SI-ID 259323136]

>> COBISS

Izbrani projekti

Temeljni raziskovalni projekt Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje), mednarodna projekta Heritage Live in Living Landscape.