Izr. prof. dr. Stanko Pelc

print

 

Izredni profesor, znanstveni sodelavec

e-naslov: stanko.pelc@fhs.upr.si

Kabinet 31

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Planiranje v prometu in turizmu

2. stopnja: Geografija globalizacije in marginalnosti, Terenski seminar: zunanji pouk geografije

3. stopnja: Ekonomska geografija in geografija marginalnosti

Raziskovalna področja

geografska marginalnost, razvoj podeželja, geografija prebivalstva, prometna geografija

Izbrana bibliografija

  • Pelc, Stanko. (v tisku). "Marginality and Sustainability". Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization : Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development, ur. Stanko Pelc in Miha Koderman, ??-??. Cham: Springer.
  • Pelc, Stanko. 2017. "Marginality and Marginalization". Societies, Social Inequalities and Marginalization : Marginal Regions in the 21st Century, ur. Raghubir Chand, Etienne Nel in Stanko Pelc, 13-28. Cham: Springer.
  • Pelc, Stanko. 2015. Mestno prebivalstvo Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-61-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-62-6/index.html
  • Pelc, Stanko. 2012. "Geographical marginality as a research topic in Slovenian geography.” Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne, (Geografski vestnik, ISSN 0350-3895, 84, 1), ur. Matija Zorn, Rok Ciglič in Drago Perko, 209-217. Ljubljana: Association of Slovenian Geographers: = Zveza geografov Slovenije.
  • Pelc, Stanko. 2010. Izbrana poglavja iz prometne geografije : univerzitetni učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko, http://fl.uni-mb.si/attachments/140_Ucbenik_PG%20UNI_09.pdf.
  • Pelc, Stanko in Drozg, Vladimir. 2009. "Rural geography in Slovenia - an overview". Revija za geografijo 4(1): 27-36.
  • Pelc, Stanko. 2002. "Rural development and marginal areas in Slovenia". Sustainable development and geographical space : issues of population, environment, globalization and education in marginal regions, ur. Heikki Jussila,, Roser Majoral in Bradley Cullen, 99-112. Aldershot: Ashgate.

>> COBISS

Izbrani projekti