Doc. dr. Marcello Potocco

print

 

Docent, znanstveni sodelavec

e-naslov: marcello.potocco@fhs.upr.si

Kabinet 14

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Literarna stilistika in struktura literarnega dela, Svetovna književnost 1: od orienta do renesanse, Slovenska poezija od moderne do sodobnosti, Slovenska proza od moderne do sodobnosti, Kreativno pisanje

2. stopnja: Metodologija literarnega in jezikovnega raziskovanja, Idejni tokovi sodobne književnosti, Sodobne paradigme v slovenski književnosti

3. stopnja: Metodologija literarnega raziskovanja, Literatura, ideologija in konstrukcija naroda, Pesniške poetike 20. stoletja

Raziskovalna področja

Struktura literarnega dela, Ideologija in literatura, Nacionalna ideologija, Teorija metafore, Sodobna slovenska poezija, Kanadska poezija

Izbrana bibliografija

  • Potocco, Marcello. Nacionalni imaginariji, Literarni imaginariji: različice nacionalnega poziva v literaturi in v literarnih kontekstih, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 20). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.
  • Potocco, Marcello. Kult pesniškega jaza ter romantična ironija pri Tomažu Šalamunu in Urošu Zupanu (in še nekaj malega o retoričnih sredstvih). V Obzorja jezika - obnebja jezika: poezija Tomaža Šalamuna (Kovač, Zvonko et. al., ur.). Zagreb: FF Press. 2014, 249-263.
  • Potocco, Marcello. »Strategije kanadskega zgodovinskega romana«. Primerjalna književnost, 38/3 (2015), 101-120.
  • Potocco, Marcello. »Literary Criticism as Cultural Ideology: the Slovenian and the Canadian Perspective = La critique littéraire comme idéologie culturelle: les perspectives canadienne et slovène«. Central European journal of Canadian studies, 9 (2014), str. 111-122.
  • Potocco, Marcello. Sloven edebiyatinda Türklük konusu = The imaginary of Turks in Slovenian literature. V Uluslararasi Türkçe ve Türk edebiyatlari sempozyumu: bildiriler: T. C. Okan Üniversitesi, Kibatek, Mayis 2013, Istanbul (Yakar, Halide Gamze Ince, ur.; Saglam, Feyyaz, ur.). Istanbul: Okan Üniversitesi Yayinlari. 2014, 55-66.

Izbrani projekti