Doc. dr. Miha Preinfalk

print

 

doc. dr., višji znanstveni sodelavec

e-naslov: miha.preinfalk@gmail.com

Kabinet 33

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

socialna zgodovina (zgodovina plemstva), zgodovina novega veka

Izbrana bibliografija

Izvirni znanstveni članki

  • PREINFALK, Miha. "Kranjska je pravi vrt cveta plemstva" : plemstvo in plemiške družine v Slavi vojvodine Kranjske = "Crain ist ein rechter Garten der Adel-Blühe" : der Adel und die Adelsfamilien in der Ehre Deß Hertzogthums Crain. V: WEISS, Janez (ur.), et al. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014, str. 565-581. [COBISS.SI-ID 37989421]
  • PREINFALK, Miha. Die Grafen Thurn-Valsassina in Krain und Kärnten. Carinthia I, ISSN 0008-6606, 2010, jg. 200, str. 353-390, ilustr. [COBISS.SI-ID 31926061]
  • PREINFALK, Miha. Josef Freiherr von Erberg - zwischen Zentrum und Provinz. V: HEPPNER, Harald (ur.), MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, (Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, ISSN 1867-013X, Bd. 7). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2015, str. 213-227. [COBISS.SI-ID 39035949]
  • PREINFALK, Miha. Pesnik, slikarka in glasbenik - oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna. Kronika, ISSN 0023-4923, 2013, letn. 61, [št.] 1, str. 85-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 35278893]

Znanstvene monografije

  • PREINFALK, Miha. Auerspergi : po sledeh mogočnega tura, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 4). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2005. 640 str., ilustr. ISBN 961-6500-79-1. [COBISS.SI-ID 219098624]
  • PREINFALK, Miha, BRUCKMÜLLER, Ernst (urednik). Auersperg : Geschichte einer europäischen Familie. Graz; Stuttgart: Stocker, 2006. 688 str., ilustr. ISBN 3-7020-1140-4. ISBN 978-3-7020-1140-6. [COBISS.SI-ID 25791277]
  • PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 376 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-99-8. [COBISS.SI-ID 283725824]
  • PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-93-6. [COBISS.SI-ID 276721152]

Izbrani projekti