Doc. dr. Peter Sekloča

print

docent, znanstveni sodelavec

e-naslov: peter.sekloca@fhs.upr.si

Kabinet 20

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev, Politika in ekonomija medijev, Javnost, komuniciranje, konflikt

2. stopnja: Aktualna vprašanja komunikološke znanosti, Raziskovalni seminar, Mednarodno komuniciranje

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Politična ekonomija komuniciranja, javnost in javna sfera, deliberativne teorije demokracije, javno razumevanje znanosti, mednarodno komuniciranje

Izbrana bibliografija

  • SEKLOČA, Peter. Politična učinkovitost digitalnih državljanov : komuniciranje v strukturirani hierarhiji moči. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2016, letn. 26, št. 1, str. 107-118.
  • SEKLOČA, Peter. Zakon o tendenčnem upadanju stopnje dobička in uporabniška komunikacijska tehnologija. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2015, letn. 43, št. 259, str. 131-142.
  • SEKLOČA, Peter. Contradictions of media production and the heterogeneity of products. Javnost, ISSN 1318-3222, 2015, vol. 22, no. 2, str. 129-144.
  • SEKLOČA, Peter. Aktivistični državljan v kontekstu (globalne) informacijske ekonomije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2014, letn. 51, št. 6, str. 1406-1407.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Digitalno državljanstvo (temeljni projekt • 2013–2016 )
  • Social sciences and European research capacities (6. okvirni program EU, ciljni raziskovalni projekt • 2006-2009).