prof. dr. Tadej Slabe

print

 

Redni profesor, znanstveni sodelavec

e-naslov: slabe@zrc-sazu.si

Kabinet 31

 

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Geologija krasa ter kraške jame in vode

2. stopnja: Razvojni izzivi na krasu, Kras in krasoslovje

3. stopnja:

 

Raziskovalna področja

Razvoj krasoslovja in mednarodno sodelovanje, raziskovanje kraškega površja in jam, razvojni izzivi na krasu in njegovo varovanje.

 

Izbrana bibliografija

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system, (Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2). [S. l.]: Borntraeger Science Publishers, 2016, str. 293-318. https://www.schweizerbart. de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, doi: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, ISSN 0366-0176, Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]

GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation = Mogota Felo Pérez (Viñales, Pinar del Río, Kuba) : tipično oblikovanje kamnitega površja pod gostim tropskim rastjem. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2015, letn. 44, št. 1, str. 47-57, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, doi: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]

>>COBISS

Izbrani projekti

Program Raziskovanje krasa, ARRS, P6-0119

eLTER – European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure, Obzorje 2020, INFRAIA

Ocena vpliva naravnih in antropogenih procesovna mikrometereologijo numeričnih modelov ter sodobnih metod zajemanja in prenosa okoljskih podatkov, ARRS, L2-6762