Doc. dr. Katarina Šmid

print

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: katarina.smid@fhs.upr.si

Kabinet 34


>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v študij umetnostnozgodovinske dediščine, Evropska umetnostna dediščina srednjega veka, Zgodovina srednjega veka, Arhitekturna dediščina, Umetnostna dediščina antike

2. stopnja: Antična arheologija, Rimska umetnost in umetna obrt

3. stopnja

Raziskovalna področja

Kiparstvo rimske dobe, umetnost Norika in Panonije, rimska sepulkralna umetnost, antična ikonografija

Izbrana bibliografija

  • ŠMID, Katarina. Selene and Endymion on the marble relief from Celeia = Selena in Endimion na marmornem reliefu iz Celeje. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2017, 68, str. 325-335 
  • ŠMID, Katarina. A rare mythological scene at Gornji Grad : the tale of Scylla and Minos? = Redko upodobljeni mitološki prizor v Gornjem Gradu : zgodba o Skili in Minosu?. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2012, 63, str. 179-198, ilustr. 
  • ŠMID, Katarina. Zum Kampfszenerelief am Grabmonument der Spectatii in Šempeter. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, ISSN 0351-224X, 2013, 49, str. 13-26, 275, ilustr.
  • ŠMID, Katarina. Umetnostnozgodovinski in klasičnoarheološki pristop v raziskovalnem delu Rajka Ložarja (1904-1985). Acta historiae artis Slovenica, ISSN 1408-0419. [Tiskana izd.], 2016, 21, [št.] 1, str. 149-160, 194, ilustr. 

>> COBISS

Izbrani projekti