print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: mojca.tercelj@fhs.upr.si, Mojca.Tercelj@guest.arnes.si

Kabinet št.

ŽIVLJENJEPIS>>>>

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Medicinska antropologija, Etnologija verovanj, Regionalne etnografije: Evropa, Postkolonializem in indigenizem, Regionalne etnografije: Amerika, Antropologija Sredozemlja.

2. stopnja: Postkolonialne teorije in socialne politike, Antropologija razvoja, Antropologija religije, Antropologija rituala.

3. stopnja: Med virom in interpretacijo, Antropologija globalnega juga, Skupni doktorski seminar.

Raziskovalna področja

Antropologija Mezoamerike in Sredozemlja, medicinska antropologija, človekove pravice – pravice staroselcev

Izbrana bibliografija

Izvirni znanstveni članek

Terčelj, Marija Mojca. Kontinuiteta simbola : obred rodovitnosti treh Devic iz Copoye v Mehiki. Etnolog. [Nova vrsta], ISSN 0354-0316, 2013, letn. 23 = 74, str. 103-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 1597062]

_________________. Človekove pravice kot pravice domorodnega prebivalstva : primerjava jezikovnih in religioznih pravic Majev na Jukatanu, Mehika. Poligrafi, ISSN 1318-8828, 2009, letn. 14, št. 53/56, str. 127-157. [COBISS.SI-ID 512582016]

__________________. Economic factors as preservers of ethnic and cultural identities : Zoque indian brotherhoods of Tuxla Gutíerrez & Copoya. Megatrend rev., 2005, vol. 2, 2, str. 119-138. [COBISS.SI-ID 1050067]

_____________. Kulturna dediščina Majev : odločanje staroselcev v izobraževalni in kulturni politiki Mehike. Etnolog. [Nova vrsta], ISSN 0354-0316. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25 = 76, str. 113-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538103492]

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  • HIROSE LÓPEZ, Javier, TERČELJ, Marija Mojca. El Rito en Movimiento : la Dimensión Espacio-tiempo en los Rituales Mayas Agrícolas y de Sanación. Acta Americana, ISSN 1104-4446, 2010, vol. 18, no. 1&2, str. 101-120. [COBISS.SI-ID 1536559300]

COBISS>>>

Izbrani projekti

Temljeni raziskovalni projekt Astronomske osnove arhitekture in urbanizma Majev, 2011 – 2014 (dr. Ivan Šprajc)