Izr. prof. dr. Suzana Todorović

print

         

Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

e-naslov: suzana.todorovic@upr.si

Kabinet 11

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Italijansko jezikoslovje – dialektologija, Uvod v romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika

2. stopnja: /

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Jezikoslovje (dialektologija), istrskoslovensko in istrskobeneško narečje, romanska etimologija.

Izbrana bibliografija

  • TODOROVIĆ, Suzana. Narečna raznolikost v okolici Kopra : Dekani, Hrvatini, Škofije. 1. izd. Koper: Libris, 2017.
  • TODOROVIĆ, Suzana. Narečje v Kopru, Izoli in Piranu. 1. izd. Koper: Libris, 2016.
  • TODOROVIĆ, Suzana. Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra : Boršt, Krkavče in Tinjan. 1. izd. Koper: Libris, 2015.
  • TODOROVIĆ, Suzana. Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem. 1. izd. Koper: Libris, 2015.
  • TODOROVIĆ, Suzana, KOŠTIÁL, Rožana. Narečno besedje piranskega podeželja : Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014.

>> COBISS

Izbrani projekti