Doc. dr. Marko Zajc

print

 

Docent, znanstveni sodelavec

e-naslov: marko.zajc@inz.si; marko.zajc@fhs.upr.si

Kabinet 22

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Zgodovina 19. stoletja, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju

2. stopnja: Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. Stoletju

3. stopnja: Zgodovina meja, Jugoslavija, habsburška monarhija

Raziskovalna področja

Zgodovina meja, Zgodovina nacionalizma, Jugoslavija, habsburška monarhija

Izbrana bibliografija

  • ZAJC, Marko. The Border Monster Refuses to Die. Südosteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsforschung, ISSN 0722-480X, 2018, letn. 66, št. 1, str. 119-130.
  • ZAJC, Marko. The Border River Phenomenon : the Example of the River Mura. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2017, letn. 57, št. 3, str. 44-65. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/246/399.
  • ZAJC, Marko. Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v osemdesetih letih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 769-776. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_ZAJC.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.54.
  • ZAJC, Marko. Late Habsburg Monarchy as a framework of political coexistence : the Slovenian case. V: PEROVŠEK, Jurij (ur.), GODEŠA, Bojan (ur.). Between the House of Habsburg and Tito : a look at the Slovenian past 1861-1980, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 14). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History. 2016, str. 9-27. http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-37000/36073/ch01.html.
  • ZAJC, Marko. Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih : izhodišča in teze. V: ČEPIČ, Zdenko (ur.). Slovenija v Jugoslaviji, (Zbirka Vpogledi, 10). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, str. 241-256.
  • ZAJC, Marko. Reklama in nacionalizem. V: STUDEN, Andrej (ur.). Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 13). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2016, str. 49-58.
  • ZAJC, Marko, POLAJNAR, Janez. Naši in vaši : iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja, (Zbirka Mediawatch). 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012. 98, 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6455-72-5.

Izbrani projekti

  • Podoktorski projekt Slovenci in protislovja južnoslovanskih integracijskih ideologij do 1914 (ARRS 2008-2010)
  • Temeljni raziskovalni projekt Zgodovina upravnih meja in mejnosti: Slovensko-hrvaška meja 1800-1991 (ARRS 2011-2014)
  • Temeljni raziskovalni projekt Fenomen mejna reka (ARRS 2014-2017)