Red. prof. dr. Nives Zudič Antonič

print

 

Redna profesorica, znanstvena svetnica

e-naslov: nives.zudic.antonic@fhs.upr.si

Kabinet 32

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Italijanska književnost 1, 2 in 3; Italijanska književnost in film; Italijanska dramatika; Didaktika italijanske književnosti; Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfolio.

2. stopnja: Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju; Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela); Italijanščina v turizmu; Medkulturna komunikacija stroke

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Italijanska književnost in medkulturno sporazumevanje ter didaktika književnosti italijanskega jezika, in sicer s poudarkom na poučevanju sodobnih učnih tehnik, razvijanju učnih strategij in spodbujanju motivacije pri obravnavanju in interpretaciji književnih besedil. 

Izbrana bibliografija

  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Insegnare letteratura a scuola nell'ambito dell'italiano come L2. Annales, Series historia et sociologia, ISSN1408-5348, 2012, letn. 22, št. 1, str. 141-156. [COBISS.SI-ID 2250195], [SNIP]
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Vzgoja za dvojezičnost in večjezičnost. V: NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.), MIKOLIČ, Vesna (ur.). Slovenski jezik v stiku : sodobne usmeritve večjezičnega in manjšinskega izobraževanja, (Uporabno jezikoslovje, ISSN 1318-2838, 9/10). Ljubljana: [Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije], 2011, str. 52-70. [COBISS.SI-ID 512839296]
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Za različno vizijo in zaznavo sveta : jeziki, kulture in medkulturnost. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], jesen 2008, letn. 19, št. 3/4, str. 111-129. [COBISS.SI-ID 1846359]
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Presentazione di una proposta didattica dello sviluppo delle competenze interculturali di lingua e cultura italiana in Slovenia. V: BUTENKO, Hanna (ur.), KOŽUH, Boris (ur.). Contemporary school and education. Horlivka: Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine: Horlivka institute for foreign languages: A.F.M. Krakow University: Faculty of education University of Primorska, 2013, str. 183-201. [COBISS.SI-ID 1536054212]
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. L'educazione letteraria in prospettiva interculturale. V: SCOTTI JURIĆ, Rita (ur.), ŠTOKOVAC, Tarita (ur.). Studi interculturali : interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino. Pola: Università Juraj Dobrila, Dipartimento di studi in lingua italiana, 2011, str. 113-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 512743296]
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Storia e antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano. Capodistria = Koper: Unione italiana: = Italijanska unija, 2014. 507 str., ilustr. ISBN 978-961-93555-2-7. [COBISS.SI-ID 274772480]

>> COBISS

Izbrani projekti

 

  • Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji (mednarodni projekt • 2014–2020)
  • Internacionalizacija visokošolskega prostora z vidika plurilingvalizma, multilingvalizma in medkulturnega sporazumevanja (mednarodni projekt • 2014–2015).
  • IEREST - Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers (mednarodni project • 2012–2015);
  • Eduka – Vzgajanje k različnosti / Educare alla diversità (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013).