doc. dr. Ana Zwitter Vitez

print

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: ana.zwitter@fhs.upr.si

Kabinet 12

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnjaModerni francoski jezik 1, Moderni francoski jezik 2, Francoščina v strokovni rabi, Francoščina v medkulturnem položaju, Francosko-slovenska kontrastiva, Sodobne frankofonske kulture

2. stopnja: Osnove prevajalske prakse, Prevajanje strokovnih besedil, Prevajanje uradovalnih besedil, Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Govorjeni diskurz, Spletna komunikacija, Ugotavljanje avtorstva besedil

Izbrana bibliografija

  • ZWITTER VITEZ, Ana. A la recherche de la parole perdue. Travaux Linguistiques du CerLiCO. V tisku (2018).
  • ZWITTER VITEZ, Ana. Les moyens stratégiques pour prendre la parole en français et en slovène. Vestnik za tuje jezike, 2014, letn. 6, št. 1, str. 63–77.
  • ZWITTER VITEZ, Ana. Le décryptage de l'auteur anonyme : l'affaire des électeurs en survêtements. Linguistica, 2013, letn. 53, št. 1, str. 91–101.
  • ZWITTER VITEZ, Ana, FIŠER, Darja. Govorne prvine v spletnih besedilih. V: Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine, Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 254–272.
  • ZWITTER VITEZ, Ana, FIŠER, Darja. Linguistic analysis of emotions in online news comments : an example of the Eurovision song contest. Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 74–76.
  • ZWITTER VITEZ, Ana. Authorship attribution : specifics for Slovene. Slavia Centralis, 2012, letn. 5, št. 1, str. 75–85.

Izbrani projekti

  • Metode, viri in orodja za analizo nestandardne slovenščine (2014-2017): vodja sklopa Govor in spletna slovenščina
  • Jezikovnotehnološke analize za ugotavljanje osebnega profila avtorja besedila (2011-2014): vodja projekta
  • Sporazumevanje v slovenskem jeziku (2008-2013): koordinatorica sklopa Slovenski govorni korpus Gos